TYÖKOKEMUS

Aalto-yliopisto 

 • Suunnittelija, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut 10/2017-
  • Vastuullani on oppimisen tietojärjestelmät Aalto ARTSissa.
  • Alkuvuodesta 2018 alkaen olen toiminut myös opiskelijapalvelut-tiimin tiiminvetäjänä ja vastaan tiimini työn johtamisesta ja ohjaamisesta.
 • Opintokoordinaattori, Arkkitehtuurin laitos 9/2015-10/2017
  • Vastuullani on ollut arkkitehtuurin laitoksen opetuksen ja opintojen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvät oppimispalveluiden työtehtävät. Laitoksen ohjelmista vastuullani ovat arkkitehtuurin pääaine ja maisteriohjelma sekä arkkitehtuurin Creative Sustainability ja Nordic Masters Programme in Urban Transitions -maisteriohjelmat. Erityisesti vastaan laitoksella tarjottavista opetuksen palveluista ja lisäksi toimin yhtenä ARTSin kurssipalautejärjestelmän pääkäyttäjänä.
 • Suunnittelija, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun yhteisen opetuksen yksikkö 4-9/2015
  • Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman ja maisteriohjelmien pakollisen opetuksen suunnittelutehtävät, lukujärjestystyö sekä kieliopintojen koordinointi ARTSin opetuksen osalta
 • Opintosihteeri, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut/opiskelijapalvelut  2013-9/2015
  • 9/2014 alkaen vastuullani oli opiskelijapalvelupisteen koordinointi sekä lukuvuosi-ilmoittautumisiin ja opinto-oikeuksiin liittyvä opintohallinto, lisäksi uusien opiskelijoiden hyväksymiseen liittyviä tehtäviä, hyväksymiskirjeiden ja orientaation valmistelu
  • Kansainvälisiin asioihin painottuvassa tehtävässä (2/2014-9/2014) vastuullani oli mm. vaihto-opiskelijoiden ja kv-tutkinto-opiskelijoiden  opintojen aloitukseen liittyvät tehtävät
  • ARTSin Otaniemen opintosihteerin työssä (8/2013-2/2014) painottuivat arkkitehtuurin laitoksen opintohallinto, opiskelijaneuvonta sekä opinto-oikeuksiin liittyvät tehtävät
 • Suunnittelija, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinto- ja opiskelijapalvelut 4-8/2013
  • Työtehtävinä oli uusien opiskelijoiden hyväksyntään, saapumiseen ja orientaatioon liittyviä työtehtäviä,

Oulun yliopiston ylioppilaskunta 

 • Sosiaalipoliittinen sihteeri  2006–2011
  • Työtehtävinä oli seurata suomalaista sosiaalipolitiikkaa ja siinä tapahtuvia muutoksia, osallistua projektien toteutukseen, vastata osaltani yokunnan hallinnosta sekä toimia aktiivisesti yliopiston hallinnon kanssa
  • Työnkuvaan kuului myös sosiaalipoliittisten asioiden valmistelu, vastata yokunnan sosiaalipoliittisen linjan valmistelusta sekä laatia kannanottoja ja lausuntoja sekä toimia sosiaalipoliittisen valiokunnan sihteerinä.
 • Pääsihteerin sijainen 9–10/2009, 1–2/2010, 8–9/2011
  • Pääsihteeri toimii yokunnan muiden työntekijöiden esimiehenä, jakaa tehtäviä ja vastaa niidden toteutumisesta. Pääsihteeri huolehtii päätösten toimeenpanosta sekä hoitaa yokunnnan taloutta, rahavaroja ja muuta omaisuutta.
  • Pääsihteeri toimii edustajiston ja hallituksen kokousten valmistelijana sekä sihteerinä
 • Strategiakoordinaattori 8-12/2010
  • Tehtävänäni oli huolehtia yokunnan strategian suunnittelusta ja järjestöllisestä kehittämisestä sekä vastata yokunnan uuden strategian laadinnasta.

Työssään Wille on osoittautunut asiantuntevaksi, yhteistyökykyiseksi ja ammattitaitoiseksi. Työtavoiltaan hän on täsmällinen ja tunnollinen. Hänen toimintansa sosiaalipoliittisena sihteerinä on herättänyt laajaa luottamusta yhteistyötahojen keskuudessa.

Jamera Networks Oy 

 • Käytettyjen ja uusien lukio- ja oppikirjakaupan myyjä ja varapiiripäällikkö  2003–2005
  • Osa-aikainen myyjän tehtävä, osan ajasta varapiiripäällikkönä
  • Työtehtävinä kaikki kirjakaupan työtehtävät, mm. kirjojen osto ja myynti, asiakaspalvelu, siivous, varaston ylläpito. Työhön kuului myös myyntitapahtumien järjestäminen yhteistyölukioilla sekä myymälän hoitamista sekä itsenäisesti että ryhmässä

Wille osoittautui työssään oma-aloitteiseksi, tarkaksi, vastuuntuntoiseksi ja luotettavaksi sekä nopeasti asioita omaksuvaksi. Ominaisuuksiensa vuoksi hänet valittiinkin varapiiripäälliköksi, mistä työstä hän myös suoriutui hyvin. Suosittelen Willeä vaativiin ja vastuullisiin työtehtäviin.

Koja Oy 

 • Ilmastointilaitteiden osavalmistus ja kokoonpano, kesätyöntekijä kesät 1998–2001

LUOTTAMUSTOIMET

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr

 • Hallituksen jäsen 2017–

Uniresta Oy 

 • Hallituksen puheenjohtaja 19.9.2011–27.4.2018
 • Hallituksen jäsen 2010–2018

Wille on osoittanut puheenjohtajan tehtävässään hyvää kykyä aistia ja ennakoida yrityksen kehittämisen kannalta keskeisen tilanteen. Hän on johtanut hallituksen toimintaa vaativien projektien suunnittelussa ja toteututuksessa. Hän on pitänyt keskeiset sidosryhmät ajan tasalla hankkeiden etenemisen suhteen ja pystynyt säilyttämään tasapainon ja eteenpäin menon yrityksen kannalta kriittisen merkityksellisessä tilanteessa.

Rauhala-klubi ry. – OYY:n entisten toimijoiden alumniyhdistys 

 • Hallituksen puheenjohtaja 2010–15

Vanhojen sihteereiden klubi

 • Perustajajäsen, hallintojohtaja 2007–

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

 • Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja 2013
 • Pääsihteerin valintatoimikunnan sihteeri 2011
 • Päätoimittajan valintatoimikunnan sihteeri 2011
 • Työntekijöiden luottamusvaltuutettu 2008-2011
 • Ympäristöjaoston jäsen 2009
 • Ylioppilaskunnan hallituksen jäsen, vastuualueena kansainväliset asiat, lisäksi kehitysyhteistyö; kv-jaoston pj 2006
 • ESN-jaoston jäsen 2006
 • Sosiaalipoliittisen valiokunnan jäsen 2005

Helsingin käräjäoikeus

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö rs. 

 • Valtuuskunnan jäsen 2008–2011
 • Oulun terveysaseman johtokunnan varapuheenjohtaja 2006–2011
 • Terveystyöryhmän asiantuntijajäsen 2006–2011

Oulun yliopisto 

 • Yliopiston hallituksen jäsen 10–12/2007, 10–12/2009
 • Yliopiston hallituksen varajäsen 2008–10/2009 (8/13 kokousta)
 • Väliaikaisen yliopistokollegion jäsen  5–10/2009
 • Uuden yliopistolain mukaisen yliopiston hallituksen valintaa valmistelevan työryhmän jäsen 5–8/2009
 • Vaalikollegion jäsen (kokoontui 29.3.2006 rehtorin vaaliin) 2006–2009
 • Opintotukilautakunnan jäsen ja asiantuntijajäsen 2006–2011
 • Tasa-arvotoimikunnan asiantuntijajäsen 2006–2011
 • Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän jäsen ja varapuheenjohtaja 2005–2011
 • Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsen 2006–2009
 • Valtti – Valmis tutkinto työelämävalttina -ESR-hankkeen ohjausryhmän jäsen 2009–2011

Pitäkää Tunkkinne ry 

 • Neuvoston jäsen, vouti 2009–

Oulun kaupunki 

 • Oulun tulevaisuuden työllisyystyöryhmän jäsen 2008–2009
 • Draivi Linkki -ESR-hankkeen ohjausryhmän jäsen 2007–2008
 • Opiskelija-asumisen yhteistyöverkoston jäsen 2006–2008

Akavan Erityisalat ry 

 • Opiskelijatoimikunnan jäsen 2007–2008

Eurooppanuoret Oulussa ry 

 • Hallituksen jäsen 2006–2008

Oulun Yliopiston Historian Opiskelijoiden Yhdistys Tiima ry 

 • Hallituksen jäsen 2004–2006
 • Puheenjohtaja 2005

Historian Opiskelijoiden Liitto ry 

 • Hallituksen jäsen 1–5/2006

Oulun yliopiston Humanistinen Kilta ry 

 • Hallituksen jäsen, taloudenhoitaja 2005

OPINNOT

Kauppatieteiden kandidaatti/maisteri, Jyväskylän yliopisto

 • Tietojärjestelmätiede; psykologia, johtaminen. Aloittanut 1.8.2019.

Filosofian maisteri, Oulun yliopisto 

 • Aate- ja oppihistoria. Valmistunut 22.12.2009
 • Pro Gradu työni käsitteli Oulun yliopiston ylioppilaskunnan aluepoliittista vaikutustyötä 1959 – 2009.
 • Opintoja kirjallisuudesta, suomen kielestä ja valtio-opista

Humanististen tieteiden kandidaatti, Oulun yliopisto 

 • Aate- ja oppihistoria. Valmistunut 18.9.2008
 • Opintoja yleisestä historiasta ja filosofiasta

Teologian maisteri, Helsingin yliopisto 

 • Teologinen etiikka ja sosiaalietiikka. Aloittanut 1.8.2011, opinnot jääneet kesken.